Schorsing en verwijdering

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige overtredingen van de regels, kan de directeur over-gaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Verwijdering gebeurt pas na toestemming van de algemeen directeur van het PCBO en nadat de directeur de ouders hiervan (gemotiveerd) schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Beide partijen, zowel de ouders als de school, hebben dan een inspanningsverplichting van 8 weken om een andere school voor de leerling te vinden. Na deze 8 weken is de leerling uitgeschreven. Ook de inspectie en leerplicht worden van de verwijdering op de hoogte gebracht.