Schoolmelk

Op onze school kunnen kinderen indien gewenst schoolmelk krijgen. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden via de website www.campinaopschool.nl.

Aanmelden
Als u uw kind(eren) voortaan elke dag Campina schoolmelk wil laten drinken, dan kunt u rechtstreeks een abonnement afsluiten via de site. Onder het kopje “ja, ik wil schoolmelk” vindt u het aanmeldingsformulier. Door via de plaatsnaam de school te selecteren ziet u direct het assortiment van de school. Maximaal 3 weken na de aanmelding gaat het abonnement in.

Wijzigen
Als uw kind een andere smaak schoolmelk wil, dan kan dat. U mag twee keer per jaar wisselen. De wijziging gaat minimaal drie weken na het doorgeven in, altijd in de eerste week van de nieuwe maand. Geef een verandering daarom tijdig door!

Adres-of betalingswijzigingen kunnen ook via de site doorgegeven worden.

Opzeggen
Abonnementen lopen automatisch door naar een volgend schooljaar.
Het opzeggen van het schoolmelkabonnement kan op de volgende momenten: 

vóór 1 november 

opzeggen schoolmelk stopt per 1 december. 

Vóór 1 maart 

opzeggen schoolmelk stopt per 1 april. 

Vóór 1 juli 

opzeggen schoolmelk stopt miv het nieuwe schooljaar. 


Zegt u een abonnement tussentijds op en heeft u het hele schooljaar betaald, dan retourneert Campina het te veel betaalde bedrag. 

Bereikbaarheid Campina
Als u vragen of opmerkingen over uw abonnement hebt, kunt u kijken op www.campinaopschool.nl. U kunt ook de klantenservice bellen op 088-116 8006 (lokaal tarief, op werkdagen van 8.30 – 16.00)

Inzet van de school
Als ouder gaat u rechtstreeks een abonnement aan met Campina. Het voordeel hiervan is dat de leerkrachten er geen tijd aan hoeven te besteden. De school is dus bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Als ouder betaalt u de schoolmelk rechtstreeks aan Campina.

Van Koe tot Koelkast
Campina voorziet de school gratis van een koelkast en levert de schoolmelk wekelijks rechtstreeks af in de koelkast. Campina draagt dus zorg voor het traject ‘van Koe tot Koelkast’. Via de website van Campina wordt de school voorzien van de ‘drinkerslijst’. Dit is een lijst waarop alle kinderen staan die schoolmelk drinken en welk product ze drinken. U hoeft als ouder dus alleen het aanmeldingsformulier in te vullen op de site. Campina voorziet iedereen dan van de nodige informatie.

Van Koelkast tot Kind
Onze school biedt schoolmelk in de ochtend én tijdens de lunchpauze aan. Uw kind kan voor de ochtendpauze een ander melkproduct kiezen dan voor de lunchpauze. Lunchmelk wordt op onze school 4 dagen per week verstrekt (niet op woensdag). 

Schoolmelk na de vakantie
Campina levert op de laatste afleverdag vóór een korte vakantie houdbare chocolademelk en drinkyoghurt. Zo kunnen de kinderen direct na de vakantie tóch het product van hun keuze drinken en hoeven ze niet te wachten tot na de normale aflevering. De kinderen die gewone melk drinken krijgen geen vervangend product, omdat zij aangaven dat ze het niet lekker vonden. U betaalt hier ook niet voor.