Resultaten CITO/IEP eindscores groep 8

Jaar

CITO Eind   scores Correctie L.G.

2012

538,0

2013

533,3

2014

530,1

2015

530,7

2016

82,6 ( IEP)

2017

79,2 (IEP)

2018

78,9 (IEP)

De resultaten van de huidige werkwijze op de CBS Beatrix worden zichtbaar in bovenstaand tabel.