CBS Beatrixschool

Onze school

De CBS Beatrix is een Protestants-Christelijke school in de wijk IJsselmonde. De school bestaat uit ongeveer 360 leerlingen. Het meest bijzonder aan de Beatrixschool is misschien wel de ligging, We staan aan de rand van de wijk IJsselmonde, en de school wordt omringd door plantsoenen. We kunnen dus buiten gymmen als het weer het toelaat, het is heerlijk rustig en geeft een gevoel van ruimte. Ook de nabijheid van een speeltuin waarmee de school samenwerkt maakt de CBS Beatrix extra aantrekkelijk.

Structuur

We hebben een enthousiast team, de leerkrachten van de CBS Beatrix willen het beste uit ieder kind halen. Een school waar rust, regelmaat en structuur heerst zorgt daarvoor. Een goed pedagogisch klimaat is waar wij voor staan. Dit is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Wij volgen de resultaten van onze leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem. Wij nemen twee keer per jaar toetsen af en maken daarna een groepsplan waarbij wordt gekeken hoe we alle kinderen een stap verder kunnen brengen en welke leerbehoeftes de kinderen hebben. We starten ieder cursusjaar met kennismakingsgesprekken en in november volgt daarop een voortgangsgesprek. In januari en juli zijn de rapportgesprekken naar aanleiding van het rapport.

Ouderparticipatie

Dat de school, die ongeveer driehonderd leerlingen telt, een prettige en open uitstraling heeft, is ook te merken aan de ouderparticipatie. Ook is er een erg actieve ouderraad, en er zijn veel ouders die helpen met het beheer van de bibliotheek, de overblijf en de familiedag. De ouderraad organiseert ook twee keer per jaar de schoolavonden. Dan komen de kinderen ’s avonds naar school en hebben we een soort feestje, met lekkere hapjes en muziek. Dat bevordert het saamhorigheidsgevoel op onze school.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Ouders hebben samen met leerkrachten zitting in de werkgroep ouderbetrokkenheid, waarbij kritisch wordt nagedacht hoe we het onderwijs en de onderlinge communicatie kunnen optimaliseren. Ouders in de groepen 0, 1 en 2 zijn iedere ochtend welkom in de groep tijdens de inloop. Ouders en kinderen starten iedere dag gezamenlijk in de klas met een boekje of een puzzel. Ook zijn er twee keer per jaar zogenaamde “Kom in de klas dagen”. Tijdens deze dagen kunnen ouders een les bijwonen in de groep van hun kind. De kijkmiddagen zijn er om samen met uw kind na schooltijd het werk te bekijken. De communicatie tussen de school en de ouders gebeurt via het programma social schools. Ouders krijgen hiervoor een code waarmee ze alle post via de mail of via een app op de telefoon kunnen ontvangen.

Lestijden

Op de CBS Beatrix wordt gewerkt met het continurooster. Alle kinderen blijven bij ons over. De school gaat open om 08:20 uur (groep 1, 2 en 3) en voor de overige groepen om 08:25 uur. De lessen starten om 08:30 uur. De kinderen hebben rond 10:00 uur een korte pauze en in de middag een langere pauze. Om 15.00 uur gaat de school uit. Woensdag is de starttijd hetzelfde, maar zijn de kinderen om 12.15 uur uit.

Engels

In 2017 hebben wij het predicaat Early Bird school ontvangen. Hier zijn wij enorm trots op. In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven met de methode I-pockets en Our Discovery Island.

Bent u geinteresseerd en wilt u meer weten over onze school, dan kunt u een afspraak maken met de directie. dit kan door middel van het contactformulier of telefonisch, ons nummer is:

010 482 96 52

Heeft u tips voor ons, dan horen we dat graag via het contactformulier.

Plaatsing nieuwe leerlingen:

Wij hebben uitsluitend nog ruimte voor leerlingen in de groepen 3. Leerlingen die na 1 januari 2020 vier jaar worden kunnen geplaatst worden in de instroomgroep, welke 4-2-2020 zal starten.