Het programma van Puk is een uitgebreid taal- en ontwikkelingsprogramma. We werken met thema’s. Vier weken lang werken we met een thema, bijv. Hatsjoe. Tijdens dit thema is Puk ziek en moet naar het ziekenhuis. De speciale themahoek is ingericht als ziekenhuis. De kinderen mogen daar soms vrij in spelen, maar we doen er ook kleine groepsactiviteiten zoals voorlezen en taalspelletjes. Puk mag regelmatig bij een kind logeren en heeft dan een logeerboek bij zich waar u de avonturen in kunt schrijven. Tevens houden we de ontwikkeling van uw peuter bij in een registratieprogramma en houden we u op de hoogte van vorderingen en eventuele achterstand.

Er worden op onze school ook cursussen gegeven en een ouderprogramma voor Puk thuis. U kunt altijd een gesprek aanvragen om problemen te bespreken en we komen bij u op huisbezoek. We signaleren kleine en grote problemen en verwijzen eventueel door naar logopedie, school maatschappelijk werk of intern begeleider.

Wij hopen uw kind binnenkort welkom te heten bij Dikkie Dik en zullen er alles aan doen om er een fijne tijd van te maken.