Dikkie Dik nieuwe stijl

Flexibele plaatsingsmogelijkheden!!

Vanaf januari 2020 hebben alle doelgroepkinderen recht op 16 uur peuterspeelzaal. Nu is de verdeling van 16 uur over 5 dagen.Wij willen deze uren flexibel aanbieden zodat u ook kunt kiezen om de uren aaneengesloten per dag af te nemen. U kunt zelf de keuze voor de dagen maken. Dit betekent dat we uw kind bv. 2 dagen van 8.30 uur tot 15.00 uur dagopvang kunnen aanbieden, en de woensdagochtend van 8.20 uur tot 12.20 uur. (totaal 16 uur waarvan 8 uur gratis is)

Deze tijden sluiten helemaal aan op de tijden van de C.B.S. Beatrixbasisschool.

De peuters eten dan gezamenlijk met de leidsters hun meegebrachte boterham.

Dit is een goede voorbereiding op het continurooster van de basisschool.

Deze optie is voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Voor kinderen die ’s middags nog slapen is er een rustmogelijkheid.

Voor de niet doelgroepkinderen bieden wij deze mogelijkheden ook aan onder dezelfde voorwaarden van de kinderopvangtoeslag.

Peuters van 2 tot 2,5 jaar mogen starten met 2 dagdelen.