Oudercommissie

 

Oudercommissie Dikkie Dik

Wij willen ons even voorstellen?

Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook Dikkie Dik een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van Dikkie Dik. Daarbij fungeert de oudercommissie als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de algemeen directeur. We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid, openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft ons het verzwaard adviesrecht: de algemeen directeur kan geen besluiten nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen. Je kunt ons altijd e-mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van je kind kunnen waarborgen.

 U kunt ons e-mailen op:

oudercommissiedikkiedik@cbsbeatrix.nl 

Hieronder stellen de leden zich kort aan u voor.

Dilan Akbaba

Hallo ik ben Dilan, moeder van twee kinderen Miran & Asmin, ze zitten op het moment allebei in groep blauw van peuterspeelzaal dikkie dik. Ik ben getrouwd met Ozan en ben op dit moment in opleiding voor gezichtsbehandeling: wenkbrauwmicroblading en wimperextensions. Daarnaast werk ik drie dagen als verkoopster en verder ben ik altijd bezig met mijn gezin. Ik ben tevreden over de opvang die mijn kinderen krijgen en wil daarom graag betrokken blijven door onder andere deel te nemen aan de oudercommissie.

Dilek Cintay

Ik ben getrouwd met Ali Ahmet en wij hebben drie kinderen, waarvan Helin in groep 1b zit van CBS Beatrix en twee zonen Güvenç en Cem die in groep blauw van Dikkie Dik zitten. Ik werk drie dagen in de week bij Reclassering Nederland en in mijn vrije tijd ben ik volop in de weer met mijn gezin. Ik heb tot op heden een positief beeld over de opvang die mijn kinderen gekregen en daar wil ik graag mijn steentje aan bij dragen.