Oudercommissie

 

Oudercommissie Dikkie Dik

Wij willen ons even voorstellen?

Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook Dikkie Dik een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van Dikkie Dik. Daarbij fungeert de oudercommissie als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de algemeen directeur. We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid, openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen. De Wet Kinderopvang geeft ons het verzwaard adviesrecht: de algemeen directeur kan geen besluiten nemen over bovenstaande zaken zonder hierover eerst de oudercommissie te raadplegen. Je kunt ons altijd e-mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van je kind kunnen waarborgen.

 U kunt ons e-mailen op:

oudercommissiedikkiedik@cbsbeatrix.nl 

De namen van de nieuwe leden van de oudercommissie:

Nathalie de Groot

Berivan Demir

Melissa Been