Stichting PCBO

Binnen de Stichting PCBO hebben 32 scholen uit Rotterdam hun krachten gebundeld, waaronder onze school. Het bestuur van de Stichting heeft zich uitgesproken voor besturen op hoofdlijnen.

De dagelijkse leiding is in handen van mevrouw D. Middelkoop en de heer. P. Monster.

De in de Stichting opgenomen scholen zijn (binnen centraal geformuleerde beleidskaders) zelfstandig voor wat betreft het onderwijskundig beleid. De directeuren van de scholen hebben zitting in het directeurenberaad (Forum), onder voorzitterschap van de algemeen directeur.

Het adres:

Stichting PCBO,                          
Elzendaal 15,                                    
3075 LS Rotterdam                          

Telefoon: 010-4191300