School Maatschappelijk Werk

Het schoolmaatschappelijk werk is bedoeld om u, als ouders en/of verzorgers op weg te helpen als u problemen ervaart met de opvoeding van uw kind. Dit gebeurt in samenwerking met de intern begeleider.

Zijn er bijvoorbeeld veranderingen in de thuissituatie, is er iets ernstigs gebeurd of is uw kind opeens onhandelbaar? Lijkt er niets aan de hand, maar vertoont uw kind toch opeens ander gedrag (boos, gesloten, bang?). Zijn er problemen rondom een echtscheiding waardoor uw kind in de knel komt? Blijf er dan niet te lang mee tobben, maar bespreek het met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW' er).

Ook de leerkrachten en de intern begeleiders kunnen u adviseren om contact op te nemen met de SMW'er voor ondersteuning of advies. Indien er kortdurende hulp aan uw kind gegeven wordt door de SMW'er, gebeurt dit altijd met uw toestemming.

Hulp vanuit SMW is kortdurend van aard. Vaak zijn 5 afspraken al genoeg om het probleem helder te hebben, zodat de SMW'er u door kan verwijzen naar de juiste hulpverlener. Soms is de hulp van SMW al voldoende gebleken.

Soms vindt er een huisbezoek plaats. Ook bij aanmeldingen bij PPO komt de SMW'er in beeld. Zij maakt namelijk de sociale rapportage. Dat is kort gezegd een vragenlijst die ingevuld wordt tijdens een gesprek met de ouders over o.a. de thuissituatie van het kind en de ontwikkeling tot nu toe.

Het kan zijn dat de leerkracht en/of IB'er u benaderen als zij van mening zijn dat schoolmaatschappelijk werk u en uw kind kunnen helpen. Uiteraard kunt u deze hulp ook zelf aanvragen. Dit kan bij de leerkracht, maar ook rechtstreeks bij mevr. Arndt. U kunt voor een afspraak bellen met het schooltelefoonnummer 010-4829652 of kom gerust langs om een afspraak te maken. Soms heeft de SMW'er direct tijd voor u!

Schoolmaatschappelijk werkster CBS Beatrix:  

Mevrouw Rita Drielinger

Werkdagen: - dinsdag:   8.00 uur - 16.00 uur