Plusklas

Plusklas

Iedere vrijdag werken we op de CBS Beatrix met een Plusklas. 

In deze klas werken leerlingen die naast het eigen programma in de groep extra onderwerpen/activiteiten aankunnen en nodig hebben. Deze activiteiten zijn geclusterd in verschillende thema's. Dit jaar zijn we bezig (geweest) met samenwerking, programmeren, out of the box denken en onderzoek doen. Ook werken de leerlingen met het computerprogramma Acadin (een programma met allerlei maak- en leeractiviteiten op verschillende leergebieden voor deze leerlingen). Dit kunnen ze in de klas en thuis voortzetten. 

De leerlingen in de plusklas ontvangen twee keer per schooljaar een rapport. In februari en in juni. Op dit rapport zijn de beoordelingen en vorderingen op verschillende gebieden te zien.  

Veel kijk- en leesplezier toegewenst,

Juf Kortenhoeven(leerkracht Plusklas)