Plusklas

Iedere dinsdag en vrijdag werken we op de CBS Beatrix met een Plusklas. 

In deze klas werken leerlingen die naast het eigen programma in de groep extra onderwerpen/activiteiten aankunnen en nodig hebben.

Samen met de leerlingen hebben we aan het begin van dit schooljaar onderwerpen en activiteiten uitgekozen waar we dit schooljaar aan gaan werken. Hieronder de lijst met onderwerpen en activiteiten:

 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Scheikunde
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Leefstijl (gedrag)
 • Het Universum
 • Het Zonnestelsel
 • Het maken van een groepswerkstuk
 • Het werken met het computerprogramma Acadin (een programma met allerlei maak- en leeractiviteiten op verschillende leergebieden voor deze leerlingen)

De leerlingen in de plusklas ontvangen twee keer per schooljaar een rapport. In februari en in juni. Op dit rapport zijn de beoordelingen en vorderingen op verschillende gebieden te zien.  

Veel kijk- en leesplezier toegewenst,

Juf Kortenhoeven(leerkracht Plusklas)