Medewerker ouderbetrokkenheid

Onder leiding van Mevr. Y Brasser, medewerker ouderbetrokkenheid, worden er in de ouderkamer allerlei activiteiten en cursussen gegeven voor ouders. Zo kunnen ouders elkaar ontmoeten, maar ook over opvoeding praten en speciale thuis oefenprogramma’s mee krijgen wat aansluit bij de lesstof van het kind op school.

Voor meer informatie zie de planning in de hal of raadpleeg Mevr. Brasser.

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten is er op school een medewerker ouderbetrokkenheid aangesteld. Zij werkt met ouders/verzorgers van leerlingen in de leeftijd van 2½ - 12 jaar en heeft een brugfunctie tussen het onderwijs, voorzieningen in de wijk en ouders/verzorgers.

Deze medewerker kan ouders begeleiden, zowel individueel als in een groep. Het gaat dan om begeleiding van de onderwijsondersteunende taken van ouders/verzorgers. Ook geeft de medewerker ouderbetrokkenheid ‘lichte’ opvoedingsadviezen.

De medewerker ouderbetrokkenheid zorgt er dus voor dat ouders/verzorgers meer betrokken zijn bij de school of peuterspeelzaal van hun kind. Ouders/verzorgers krijgen zo een beter beeld van de belangrijke rol die zij zelf spelen in de ontwikkeling van hun kind, zowel op school als thuis. Via deze medewerker leren de ouders wat “onderwijs-ondersteunend” gedrag is.

De medewerker ouderbetrokkenheid stelt ouders/ verzorgers in staat hun opvoedingsvaardigheden te vergroten. Ook maakt zij de contacten soepeler en beter tussen collega’s, leerkrachten en ouders/verzorgers. Zij inspireert ouders/verzorgers om naar ouderactiviteiten binnen en buiten de school te gaan.