Engels

Engelse taal

In de groepen 1 t/m 8 geven wij 2x per week 30 minuten Engels. Dit doen wij met een methode voor vroegvreemdetalen onderwijs: Discovery Island en Ipockets. Wij zijn een gecertificeerd Early Bird school.

Meer, beter en vroeger Engels

Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren. De programma's van EarlyBird bieden daartoe alle mogelijkheden. De peuters en kleuters krijgen geen Engelse les, maar spelen en zingen in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een twee (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar op een EarlyBird-school met een start in de onderbouw of twee jaar op een reguliere basisschool, dat is een fors verschil.  Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

Er zijn nog meer voordelen aan 'Meer Engels' per week en een vroege start. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitschools leren van Engels elkaar versterken